Bugün Ziyaretçi: 8
Tıklama: 89
Online: Sayaç
 

 
 


 HAFTANIN KARİKATÜRÜ

Macarena dansı :D

atam izindeyiz atatürk hareketli gif resmi

Blog Kardeşlerim 

kuranda verilen temel bilgiler

1 İtikad Başta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, ki­taplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur'an'ın kapsadığı konuların başında gelir
2 İbadetler Kur'an'da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât vb ibadetlere dair âyetler vardır
3 Muâmelât Kur'an bir toplumun devamını sağlayan ve toplum fertleri­nin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar Kur'an'da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır
4 Ukubat İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertleri­nin, İslâm'ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur'an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır
5 Ahlâk Kur'an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, mer­hamet, sevgi gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır
6 Nasihat ve Tavsiyeler İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmemele­rini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur'an'ın içerdiği konular arasındadır
7 Va‘d ve Vaîd Allah'ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınan­ların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur'an'da pek çok âyet bulunmaktadır
8 İlmî Gerçekler Kur'an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır Kur'an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah'ın nimetlerini anarak O'nu yüceltmeye teşvik eder
9 Kıssalar Kur'ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatın­dan da söz eder Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret alacakları bir üslûp ile anlatır
10 Dualar İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah'ın yardımına muhtaç ol­duğu için Kur'an'da çeşitli dualar da yer almıştır


ÖZELLİKLERİ

Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler
Hz Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize ka­dar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan özelliklerin başlıcaları şunlardır:
1 O, Peygamberimiz’e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre âyetler ve sûreler halinde indirilmiştir
2 Kur'an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir
3 Kur'an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gel­miş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır
4 O, Hz Muhammed'in peygamber olduğunu gösteren mûcizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır
5 Kur'an'ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir Bilimin ve aklın, ondaki ger­çeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez

6 Kur'an'ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır

Kur'an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilâfları çö­züme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Bugün 8 ziyaretçi geldi bişeyler öğrendi onlara bi yardımım dokundu :)

Loading
 
     
Hoşgeldiniz
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=